Dlouhodobý projekt

 • Zadání:
 • Zajištění podpory koncového uživatele
 • Instalace, reinstalace a konfigurace operačních systémů, aplikačních a speciálních software
 • Řešení hardwarových problémů souvisejících s provozem koncových stanic
 • Řešení softwarových problémů souvisejících s provozem koncových stanic
 • Poradenská činnost v oblasti software a hardware
 • Zajišťování záručních a provádění pozáručních oprav hardware včetně komunikace s třetími stranami
 • Místo plnění:
 • 11 dislokací na území Hlavního města Prahy, 1 dislokace mimopražská - většina služeb poskytována na pracovišti jednotlivých koncových uživatelů zákazníka
 • Objem zakázky:
 • 4 8005 100 koncových stanic
 • Limit pro započetí řešení servisního požadavku:
 • 60% počítačů: 60 minut
 • 15% počítačů: 3 hodiny
 • 25% počítačů: 12 hodin
 • Statistika:
 • Průměrně 175 požadavků denně, z toho:
 • 43% požadavků vyřešeno telefonicou konsultací, případně instrukcemi podanými uživateli
 • 54% požadavků vyřešeno po návštěvě technika na pracovišti koncového uživatele
 • 3% požadavků předáno k řešení na úrovni dodavatele (chyby v aplikacích, výrobní vady HW, atd...)
 • Vyhodnocení:
 • více než 96%: Servisní zásah vyřešen v rámci limitu
 • méně než 3%: Oprávněná urgence na nedodržení limitu pro započetí řešení požadavku
 • méně než 0,4%: Stížnost na technika řešená v rámci dodavatele