Krátkodobý projekt

 • Zadání:
 • Kontrola kompatibility koncových stanic (PC) z hlediska roku 2000
 • Kontrola konfigurace koncové stanice (PC) z hlediska hardware a zařazení koncových stanic s RAM menší než 32MB nebo pevným diskem menším než 1GB, případně kombinací těchto podmínek do seznamu stanic k upgrade HW
 • Specifikace typových označení RAM a pevných disků kompatibilních s koncovou stanicí pro účely dodávky hardware k upgrade
 • Softwarová fixace kompatibility u nevyhovujících koncových stanic (PC)
 • Dodávka pevného disku 4GB, HW instalace disku, přenos veškerého původního SW na nový disk a otestování funkčnosti HW+SW po provedení upgrade. V případě problémů s přenosem SW realizace kompletní zálohování, reinstalace a ověření funkčnosti koncové stanice. V případě dalších problémů s funkčností koncové stanice návrh a realizace řešení problému.
 • Dodávka RAM 32MB (typ dle vlastní specifikace), HW instalace RAM a otestování funkčnosti HW+SW po provedení upgrade. V případě dalších problémů s funkčností koncové stanice návrh a realizace řešení problému.
 • V případě neúspěšného pokusu o kontaktování koncového uživatele využít minimálně další 3 pokusy o kontaktování s tím, že druhý pokus může být uskutečněn nejdříve následující den a třetí pokus může být uskutečněn nejdříve 7 dnů od prvního pokusu o kontaktování koncového uživatele
 • Místo plnění:
 • 26 dislokací na území Hlavního města Prahy - většina služeb poskytována na pracovišti jednotlivých koncových uživatelů zákazníka
 • Termín realizace:
 • Ukončení akce do 3 měsíců od podpisu smlouvy s nutností respektování pracovní doby zákazníka
 • Objem kontrol:
 • 3 985 koncových stanic
 • Objem upgrade RAM:
 • 3 675 RAM pack - (3675 x koncových stanic - ve většině případů 2ks SIMM)
 • Objem upgrade HDD:
 • 2 263 pevných disků
 • Průměr na den:
 • 66 x kontrola koncové stanice / 73 x RAM / 46 x pevný disk
 • Ukončení projektu:
 • Projekt byl dokončen v požadovaném termínu a kvalitě.